ESTACIÓ 2

EL PRESSUPOST DE L’ENTITAT LOCAL

Si el pressupost sempre ha tingut «el seu aquell», ¿què podem fer en un entorn d’incertesa a causa de la crisi sanitària, sense estar aprovada la llei de pressupostos generals de l’estat i havent-se anunciat la flexibilització de la regla de despesa?
Animeu-vos a analitzar i aprendre sobre l’elaboració i execució del pressupost en el moment actual!

GRUP A: 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2020

GRUP B: 25 de nov.; 2,9,16 de desembre de 2020

HORA: de 16 a 20 h

LLOC: MUVIM (Guillem de Castro 8; 46001, VLC)

PLACES: 80

MODALITAT: PRESENCIAL

OBJECTIUS

Les entitats locals afronten en aquestes dates l’elaboració del seu pressupost, en un entorn cada vegada més complex a nivell normatiu, al qual s’afig l’excepcional situació provocada per la crisi sanitària.

Nombrosos càrrecs electes han manifestat a l’FVMP el seu interés per obtindre formació en matèria pressupostària.

L’objectiu primordial d’aquest curs és oferir una visió global quant a l’elaboració, la gestió i l’execució del pressupost i completar la formació oferida en anys anteriors per a proporcionar i aprofundir en coneixements que permeten la seua elaboració, anàlisi i comprensió en el moment actual des d’un punt de vista teoricopràctic.

CONTINGUTS

1. El pressupost de l’entitat local.

 1. Elaboració, contingut, terminis.
 2. La seua aprovació o rebuig pel ple, qüestió de confiança, el pressupost prorrogat.

2. Elements a tindre en compte en l’elaboració del pressupost.

 1. La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
 2. Els Plans Pressupostaris.
 3. El límit màxim de despesa no financera.
 4. Els Plans de Tresoreria, Plans Economicofinancer, de Sanejament, d’Ajust…

3. L’execució del pressupost.

 1. Resultats trimestrals.
 2. Conseqüències de la liquidació de l’exercici anterior.
 3. La utilització del superàvit. Situació actual.
 4. Modificacions del crèdit. Anàlisi de la normativa vigent per la crisi sanitària.

4. El tancament pressupostari

 1. Tancament.
 2. Liquidació. La qüestionada regla de la despesa.
 3. Compte General.

DOCENT: Paula Rico Belda

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas.

Funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Ha ejercido como tal desde hace más de 10 años en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, así como participado como docente en distintas acciones formativas en materia de gestión presupuestaria.

Actualmente Interventora del Ayuntamiento de Godella.​

EDICIÓ COMPLETA
T’esperem en les properes aventures!

DESTINATARIS

Càrrecs electes locals del mandat 2019-2023, de govern o oposició que vulguen actualitzar i/o perfeccionar les seues habilitats i coneixements.

CRITERIS D’ADMISSIÓ

1. S’atendran les sol·licitud seguint l’ordre de la preinscripció.
2. Es promourà la diversitat municipalista
3. Es buscarà la proporció entre càrrecs electes amb tasques de govern i de l’oposició.
4. Es fomentarà una distribució i equilibri representatiu geogràfic.

CONTACTE

Joan Miquel López Díaz
jmlopez@fvmp.org
96 391 39 02

COORDINACIÓ

Tatiana Prades Castells
tprades@fvmp.org